Título:

TIKUN JATZÓT – versión corta

Comparte este artículo:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
VK
OK
Tumblr
Digg
Skype
StumbleUpon
Mix
Telegram
XING
WhatsApp
Email
Imprimir

TIKUN JATZÓT – versión corta

Tikun jatzot

Leshém yijúd kedushá beríj hu ushjintéia, bidjílu urjímu, urjímu udjílu, leyajadá shem yo”d ke”y beva”av ke”y shelím (Adonai) beshém kol Israel. Háreni muján lomar tikún Rajel ve tikún Léa kmo shesidrú lánu rabotéinu zijronám librajá, letakén et sharshám bemakóm elyón, laasót nájat rúaj leyotzrí velaasót ratzón borí. Veihí noám Adonai Elohéinu aléinu umaasé yadéinu konená aléinu. Umaasé yadéinu kononeínu.

TIKÚN RAJEL

Ana Adonai Eloheinu veelohéi abotéinu, tabó lefaneja tefilatéinu, veál titalám malkéinu mitjinatéinu. Sheéin anájnu azéi paním  ukeshéi óref lomár lefanéja Adonai Eloheinu ve elohéi abotéinu, tzadikím anájnu veló jatánu.

Abal anájnu jatánu. Avínu. Pashánu. Anájnu vaabotéinu veanshéi betéinu. Ashámnu. Bagádnu. Gazálnu. Dibárnu dofí ve lashón hará. Heevínu. Vehirshaénu. Zádnu. Jamásnu. Tafálnu shéker umirmá. Yaátznu tzeót raót. Kizávnu. Kaásnu. Látznu. Marádnu. Marínu debaréja. Niátznu. Niáfnu. Sarárnu. Avínu. Pashánu. Pagámnu. Tzarárnu. Tziárnu av vaém. Kishínu óref. Rashánu. Shijátnu. Tiávnu. Taínu. Vetiatánu. Vesárnu mimitzvotéja umimishpatéja hatovím veló shavá lánu. Veatá tzadik al kol habá aléinu. Ki emét asíta. Veanájnu hirshaéinu.

Ma nomár lefaneja yoshev maróm. Umá nesaper lefaneja shojén shejakím. Halo kol hanistarót vehaniglót atá yodéa. Atá yodéa razéi olám vetaalumot sirtéi kol jai. Ata jofés col jedréi báten, roé klalot valev. Veéin kol dabar neelám miméja veéin nistar minégued einéja:

Yehí ratzón milfanéja Adonai Eloheinu ve elohéi abotéinu, shetimjól lánu et kol jototéinu, utjaper lánu et kol onotéinu, vetimjól vetisláj lejól peshaéinu.

 

Al naharot babel sham yashávnu gam bajínu. Bezajréinu et Tzión: al arabím betojá. Talínu kenorotéinu: ki sham sheelúnu shobéinu dibréi shir vetolaléinu simjá. Shíru lánu mishír Tzión: Ej nashír et shir Adonai al admát nejár: im eshkajéj Yerushaláim tishkáj yemini: tidabék leshoní lejijí im lo ezkerejí im lo aalé et Yerushaláim. Al roshí simjatí: Zjór Adonai libnéi Edom et yom Yerushaláim haomrím áru áru. Ad hayesód ba: Bat Babel hashedudá ashréi sheyeshalém laj. Et guemuléj shegamált lánu; ashréi sheyojéz venipétz et ololáij el hasalá (Tehilim 137)

????? ????? ??  ????? ??????? ???? ??? ???? ?? ????? ??? ????? ????? ?????

Mizmor leAsaf Elohim báu goím benajalatéja timeú et heijál kodshéja. Sámu et Yerushaláim leIyíim; natnú et niblat abadéja meajál leóf hashamáim. Besár jasidéja lejayetó áretz: Shafjú damám kamáim sebibót Yerushaláim vein kobér. Haínu jerpá lishjeinéinu. Laág vakéles lisbibotéinu: ad ma Adonai teenáf lanétzaj. Tibár kmó esh kinatéja: Sfój jamatéja el hagoím asher lo yedaúja veál mamlajót. Asher besimjá lo karaú. Ki ajal et Yaakov veét Navéhu heshamú. Al tizkar lánu onót rishoním mahér yekadmúnu rajaméja. Ki dalonú meód: Azréinu Elohei yishaéinu al debar kevód sheméja. Veatziléinu vejaper el jototéinu leman sheméja: láma yomerú hagoím ayé Elohéihem  yivadá bagoím leeinéinu. Nikmát dam abadéja hashafúj: tabó lefanéja enkát asír kegódel zeroája. Hotér benéi tmumá: vehashév lishjeinéinu shibatáim el jeikám. Jerpatám asher jerefúj Adonai: Veanájnu améja vetzón maritéja node lejá leolám ledor vadór. Nesaper tehilateja. (Tehilim 79).

Zjor Adonai me hayá lánu. Habíta ureé et jerpatéinu: najalatéinu nehefjá lezarím batéinu lenejarím: Yetomím haínu veéin av ve imotéinu kealmanót: meiméinu bekésef shatínu. Etzéinu bimjír yabóu: Al tzavaréinu nirdáfnu. Yagaénu veló hunáj lánu: Motzráim natánu yad. Ashur lisbóa lájem: abotéinu jatú veeinám veanájnu onotéihem sabálnu: abadím mashlú bánu. Porék éin miyadám: benafshéinu nabí lajméinu. Mipnéi jérev hamidbar: oréinu ketanur nijmarú. Mipnéi zalafót raáv: nashím beTzión inú. Betulót bearéi Yehuda: Sarím beyadám nijlú. Pnéi zkením lo nehedarú. Bajurím tejón nasaú. Unearím baétz kashalú: zkením mishaár shabatú. Bajurím minguinatám: Shabat meshósh libéinu. Nehefáj leébel mejoléinu: naflá atéret roshéinu. Oi na lánuki jatánu: al ze hayá davé libéinu. Al éle jashjú einéinu: Al Har Tzión sheshamém. Shualím hiljú bo: Atá Adonai leolám teshév. Kisajá ledór vador: Láma lanétzaj tishkajénu. Taazbéinu leórej yamím. Hashibéinu Adonai Elohéija venashubá. Jadésh yaméinu kekédem. Kiím maós meastánu. Katzáfta aléinu ad meód: hasivéinu Adonai Elohéija venashubá. Jadésh yaméinu kekédem. (Eija 5)

Habet mishsmáim ureé mizbúl kodshéja vetifartéja. Eyé kinatéja ugbulatéja hamón meeijá verajaméja elái hitafakú: Ki atá abínu ki Abraham lo yedaánu veIsrael lo yakiránu. Atá Adonai abínu goaléinu meolám sheméja: Láma titéinu Adonai midrajéja takshíaj libéinu miyiratéja. Shub lemáan abadéja shivtéi najalatéja: lamitzár yarshú am kodshéja. Tzaréinu bosesú mikedoshéja (Yesháia 63:15-18) Veatá Adonai abínu  atá: anájnu  hajómer veatá yotzréinu umaasé yadéja kulánu. Al tiktzóf Adonai ad meód veál laád tizkor avón. Hen habét na améja kulánu: Aréi kodhséja hayú midbár Tzión midbár hayáta Yerushaláim shemamá: Beit kodshéinu vetifartéinu asher hilelúja abotéinu:hayá lisrefát esh. Vejól majamadéinu hayá lejarbá: Haál éle titapák Adonai tejeshé utanéinu ad meód.

Al jomotáij Yerushaláim hifkádeti shomrím kol hayóm vekol haláila tamíd lo yejeshú. Hamazkirím et Adonai al damí lajém: Veál titenú damí lo. Ad yejonén veád yashím  et Yerushaláim tehilá baáretz. Nishbá Adonai biyminó ubizróa uzó. Im etén et deganéja od meajal leoibáij veím yishtú benéi nejar tiroshéja asher yagáat bo: ki measfáv yojelúhu vehilelú et Adonai umkabetzáv yishtúhubejatzerót kodshí. (yeshaia 62:6-9)

Atá takúm terajem Tzión ki et lejenená k iba moéd: ki ratzú abadéja et abanéia veét  afará yejonéinu: (Tehilim 102:14-16) Boné Yerushaláim Adonai nidjéi Israel yekanés (Tehilim 147:2)

 

TIKÚN LEÁ

Lamnatzéaj maskíl libnéi Kóraj: Keayál taaróg al afikéi máim. Ken nafshí taaróg eiléja Elohim: Tzáma nafshí leElohim leÉl jái matái abot. Veeraé pnéi Elohim: Haíta li dimatí léjem yomám valáila. Beemor elái kol hayóm ayé elohéija: Éle ezjerá veeshpejá alái nafshí ki eevór basáj edadém ad béit Elohim. Bekól rina vetodá hamón joguég: Ma tishtojají nafshí vetehemí alái. Hojilí leElohim ki od odénu yeshuót panáv. Elohai alái nafshí tishtojáj al ken ezkaréja meéretz Yardén. Vejermoním mehár mitzár: Tehóm el tehóm koré lekól tzinoréja. Kol mishbaréja vegaléja alái abarú: Yomám yetzavé Adonai jasdó ubaláila shíro imí. Tefilá leÉl jái: Omerá leël salí láma shejajtáni. Láma kodér eléj belájatz oyév: Berétzaj beatzmotái jerfuní tzorerái. Beamrám elái kol hayóm ayé Elohéja: Ma tishtojají nafshí umá tehemí alái. Hojilí leElohím ki od odéinu . Yeshuót panái vElohái: (Tehilim 42)

Shaftéini Elohim verivá riví migóy lo jasíd meísh mirmá veavlá tefaltéini: Ki atá Elohéi mauzí láma zenajtáni: láma kodér ethaléj balájatz oiyév: Shláj orjá veamitéja heimá yanjuní. Veabóa el mizbéaj Elohím El El simját guilí. Veodéja bekinor Elohim Elohái: Ma tishtojají nafshí umá tehemí alái hojíli leElohim ki od odéinu. Yeshuót panái vElohái (Tehilím 43)

????? ???? ?????? ??? ?????? ??? ?????? ????? ??????

 

Lamnatzéaj mizmor leDavíd: yaanjá Adonai beyóm tzará. Yesaguebéja shem Elohéi Yaakov: Yisláj ezréja mikódesh. UmiTzión yisadéja: Yizkor kol minjotéja. Veolotéja yedashné séla: Yitén lejá kilbabéja. Vejól atzatéja yemalé: Neranená Biyshuatéja ubeshém Elohéinu nigdol. Yemalé Adona kol mishalotéja: Atá yadáti ki hoshía Adonai meshijó yaanéhumishméi kodshó. Bigburót yeshá yeminó: Éle beréjev veéle besusím. Veanájnu beshém Adonai Elohéinu nazkír: Hemá karú venafalú. Veanájnu kámnu vanitodád: Adonai hoshía hamélej yanéinu veyóm koréinu (Tehilím 20)

LeDavid mizmor. LaAdonai haáretz umeloá. Tébel veyoshvéi ba: Ki hu al yamím yesadá. Veál neharot yejonenéa: Mi yaalé bahár Adonai. Umí yakúm bimkóm kodshó: Nekí kapáim ubár lebav. Asher lo nasá lashavé nafshí. Veló nishbá lemirmá. Yisá beerajá meét Adonai. Utzdaká meElohéi yishó: Ze dor dorsháv. Mebakshéi panéja Yaakov séla: Seú shearím rashéijem vehinaséu pitjéi olám. Veyabó mélej hakabód: Mi ze mélej hakabód Adonai izúz veguibór. Adonai nigbór miljamá: Veyabó mélej hakabód: Mi hu ze mélej hakabód Adonai tzevaót. Hu mélej hakabód selá. (Tehilim24)

Lamnatzéaj binguinót mizmór shir: Elohim yejanenú vibarjenú. Yaér panáv itánu séla: Ladáat baáretz drajéja. Bejól goím yeshuatéja: yodúja amím Elohim. Yodúja amím kulám: Yismejú viranenú leumím ki tishpót amím miyeshor. Uleumím baáretz tenajém séla: Yodúja amím Elohim. Yodúja amím kulám: Éretz natná yebulá. Yebarejéinu Elohim Elohéinu: Yebarejéinu Elohim. Veyyiraú otó kol afséi áretz (Tehilim 47)

Halelúya odé  Adonai bejól lebav. Besód yesharím veedá: Guedolím maaséi Adonai. Drushím lejól jeftzéihem: Hod vehadár poaló. Vetzidkató omédet láad: zéjer asá leniflotáv. Janún verajúm Adonai: Téref natán lireiáv. Yizkor leolám  bebritó: Kóaj maasáv higuíd leamó. Latet lahém najalat goím: maasé yadáv émet umishpát. Neemaním kol pikudáv: Smujím laád leolám. Asuím beemét veyashár: Pedút shaláj leamó tzivá leolám britó. Kadosh venorá shemó: Reshít jajmá yirát Adonai zéjel tov lejól oséihem. Tehilató omédet láad: (Tehilim 111)

Lamnatzéaj mizmór leDavid: Bebó eláv natán hanaví. Kaashér ba El bat shabá: Janéini Elohim kejasdéja keróv rajaméja mejéi peshaá: Herév kabeseini meavoní umejatatí taharéini: Ki peshaái aní edá vejatáti negdí tamíd: lejá lebadéja jatáti vehará beeinéja asíti. Lemáan titzdák bedaberéja tizké beshaftéja: Hen beavón  joláleti. Ubejét yejemánti imí; Hen emét jafátzta batujót. Ubesatúm jajmá todiéini: tejeténi beezóv veethar. Tejabeséini umishéleg albín: Tashmiéini sasón vesimjá. Tegaléna atzamót dikíta: Hastér panéja mejatáti. Vejol avonotái mejé: Lev tahor berá li Elohim. Verúaj najón jadésh bekirbí: Al tashlijéini milfanéja. Verúaj kodshéja al tikáj miméni: Hashibá li sesón yishéja, Verúaj nedibá tismejéini: Alamda poshím derajéja. Vejataím eléja yashúbu: Hatziléini midamím Elohim Elohéi teshuatí. Teranén leshoní tzidkatéja: Adonai sfatái tiftáj. Upí yaguíd tehilatéja: Ki lo tajpótz zébaj veetená. Olá lo tirtzé: Zibjéi Elohim rúaj nishbará lev nishbár venidké. Elohim lo tivzé: Heitíba birtzonéja et Tzión. Tibné jomót Yerushaláim: Az tajpótz zibjéi tzédek olá vejalíl az yaalú al mizbajája parím (Tehilim 41).

????? ???? ?????? ??? ????? ??? ?? ???? ???? ??? ??? ???? ??? ???? ?? ????? ????

Ad ana bijeyá beTzión umisped biYerushalaim:

Takúm terajém Tzión (Tehilim 102:14) Tibné jomót Yerushalaim:

Eloheinu veElohéi abotéinu, mélej rajamán rajém aléinu, tov umeitív hidarésh lánu, shubá aléinu bahamón rajaméja, biglal abot sheasú ratzonéja, bené beitéja kebatjilá, konén beit mikdashéja al mejonó, hareénu bebinyanó, samjéinu betikunó,  vehashév  shjinatéja letojó, vehashév kohaním laavodatám, veleviím ledujanám leshirám ulezimrám, vehashév Israel leneviéhem, veshám naalé veneraé venishtajavé lefanéja.

Yehí ratzón milfanéja Adonai Elohéinu veElohéi abotéinu, shetaaléinu besimjá leartzéinu vetitaéinu bigbuléinu. Veshám naasé lefanéja et korbanot jobotéinu. Temidím kesidrá umusafím kehiljatám:

Shir hamáalot. Beshuv Adonai et shivát Tzión. Hayínu kejolmím: Az yimalé sejók pinú uleshonéinu rina az yomrú bagoím. Higdíl Adonai laasót im éle: Higdíl Adonai laasót imánu. Hayínu smeijím: Shuba Adonai et shebitéinu. Kaafikím baNeguev: Hazoreím bedimá berina yiktzóru: Halój yeléj ubajó nosé méshej hazarúa. Bo Yabó berína. Nosé alumotáv. (Tehilim 126)

?????? ???? ????? ????? ????? ???? ????

Petijat Eliahu haNaví ?????

??? ???? ????? ?????? ????? ????? ????? ?????

Vayehí noám Adonai Elohéinu aléinu. Umaasé yadéinu konená aléinu. Umaasé yadéinu konenéihu.

Pataj Eliáhu haNaví zajur letóv veamár: Ribón almín deanete hu jad vela bejushbán. Ant hu ilaá al kol ilaín stimá al kol stimín léit majashabá tefisá baj klál. Ant hu deafákt éser tikunín vekareinán lon éser sefirán leanhagá behón almín stimín déla itgalán vealmín deitgaleyán. Ubhón itkasiét mibenéi nashá. Veánt hu dekashir lon umyajéd lon. Ubeguín deánt milgáv kol man deafrísh jad min jaberéia meiléin éser itjashív leia keílu afrísh baj. Veileín éser sfirán inún azlín kesidrán  jad aríj vejád beinoní. Veánt hu deanhíg lon. Veléit man deanhíg laj la leeilá velá letájat velá mijol sitrá. Lebushín takánt lon deminayéhu farjín nishmatín libnéi nashá. Vejáma gufín takánt lon deitkríu gufá legabéi lebushíndimjasyán aleyón veitkríu vetikuná da. Jésed deroá smalá. Tiferet gufá. Nétzaj vehód tereín shokín. Yesod siyumá degufá ot brit kódesh. Maljút pe Torá shebel pekarinán la. Jajmá mojá iyí majashavá milgáu. Biná libá ubá halév meibín. Veál iléin tereín ketív “hanistarot laAdonai Eloheinu”. Kéter elyón iyhú kéter maljút. Vealéi itmár maguíd mereshít ajarít. Veiyhú karkáfta ditfiléi. Milgáv iyhú ot ??? veót ??? veót ??? deihú óraj atzilút. Iyhú shakyu deilaná bidrooyí veanfoyí. Kemayá deashkéi leilaná veitrabéi shakyú:

Ribón almín, ant hu ilát hailót vesibát hasibót  deashkéi leilána behahú nebíu, iyhú kenishmatá legufá deihú jaím legufá, ubáj léit dimón veléit diyukná  degufá mikól ma dilgáv ulbar. Ubaráta shemayá veará. Veafákt minehón shimshá vesiyhará vekojbayá umazaléi. Ubeará ilanín udeshaín veguintá deedén veisbín  vejeiván veofín venunín ubeirín ubnéi nashá. Leishtemodá behón ilaín veéij yitnahagún behón ilaín vetataín. Veéij ishtemodán meilaéi vetataéi veléit deyadá baj kelál. Ubar mináj léit yijudá beilaéi vetataéi. Veánt ishtemodá adón al kolá. Vejól sfirán kol jad it leiyhe shem yediá. Ubehón itkríu malajayá. Veánt léit laj shem yediá deánt hu memalé kol shemahán veánt hu shelimú dejulehú. Vekad ant tistalák minhón. Ishtearú kulhú shemahán kegufá belá nishmatá. Ant jakím veláv bejajmá yediá. Ant hu meibín veláv mibiná yediá. Léit laj atár yediá. Éle leishtemodá tukfáj vejeiláj libnéi nashá. Uleajzaá lon éij itnehíg almá bediná uberajaméi deinún tzédek umishpát kefúm ovadeihón dibnéi nashá. Din iyhú gueburá. Mishpát amudádeemtzaitá. Tzédek maljutá kadishá meoznéi tzédek tereín samjéi keshót. Hin tzédek ot berít. Kolá leajzaá éij itnehíg almá. Abal lav deít laj tzédek yediá deihú din. Veláv mishpát yediá deihú rajaméi. Veláv mijól ileín  midót klál. Kum ribí Shimón veyitjadshún milín ad yadéja. Dehá reshutá il lajlegalaá razón temirín al yedáj ma delá ityehív reshú legalaá leshúm bar nash ad keán:

Kam ribí Shimón patáj veamár:   “Lejá Adonai haguedulá vehaguevurá vehatiféret vehanétzaj vehahód”. Ilaín shmaú inún demijín dejebrón veraeyá meheimená itarú mishnatjón. “Hakítzu veranenú shojnéi afár”. Ileín inún tzadikayá deinún misitrá dehahú deitmár ba: Aní yeshená velibí er”. Veláv inún meitím. Ubeguín da itmár behón: “Hakítzu veránenu veshojnéi afár”. Raeyá meheimená, ant vaabahán hakitzú veranenú leitarutá dishjintá deihí yesheiná begalutá. Deát keán tzadikayá kulehú demijín veshintá bejoreihón, Miyád yahibát shejintá telát kalín  legabéi raeyá meheimná veyyimá leiyh: Kum raeyá meheimná, dehá aláj itmár: “Kol dodí dofék” legabáy beárba atván diléyh. Veyyimá behón: “pitjí li ajotí reiyatí yonatí tamatí”. Dehám “Tam onéj bat Tzión lo yosíf lehaglotéj”. “Sheroshí nimlá tal”. Mai “nimlá tal”? Ela amár kudshá  beríj hu: Ant jashávt demiyomá deitjaráv béi mokdeshá dealná bebeitá dilí vealná beyishuvá, lav hají, delá alná kol mizná deánt bagalutá. Haréi laj simaná: “Sheroshí nimlá tal”, ??? sehjintá begalutá. Shelimú dilá vajaím dilá iyhú tal.Vedá iyhú ot ???? veót ??? veót ???? veót ??? ihí shejintá delá mejushbán ???. Deihí malyá lishjintá minbíudejól mekorín ilaín. Miyád kam raeyá meheimná vaabahán kadishín iméi. Ad kan razá deyijudá. “Baruj Adonai leolám amén veamén”:

Yehé raevá min kedám atiká kadishá dejól kadishín, temirá dejól temirín, setimá dejlá deyitmeshéj talá ileá minéi lemalyá reishéi dizeír anfín ulehatíl lajakál tafujín kadishín binhíru deanfín beraavá vejadvatá dejlá veyitméshej min kadám atiká kadishá dejól kadishín, tamirá dejól temirín, stimá dejlá reutá verajaméi, jiná vejisdá, binhirú elaá bireutá vejedevá alái veál kol benéi beití, veál kol benéi Israel améia, veyifrekinú mikól atikín bishín deyyetún lealmá, veyazmín veyityehív lená uljól nafshetaná jiná vejisdá, vejayéi arijéi umezonéi revijéi, verajaméi min kadaméi. Amén ken yehí ratzón amén veamén:

???? ????

 

Artículo terminado de elaborar el 15 de agosto de 2011 – 15 de MenajemAv de 5771

MATERIAL ELABORADO POR GRUPO EDITORIAL 321JUDAISMO.COM  

TIENE DERECHOS RESERVADOS DE AUTORÍA INTELECTUAL PERO SE PERMITE SU LIBRE DISTRIBUCIÓN POR CUALQUIER MEDIO FÍSICO Y/O ELECTRÓNICO, BAJO LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

1.- NO DEBE SER UTILIZADO CON FINES LUCRATIVOS.

2.- CUANDO TENGA ESTE MATERIAL IMPRESO, NO DEBE SER DESTRUIDO SI SE DAÑA,  ENTIERRELO, POR CUESTIONES HALAJICAS Y DE CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

3.- NO DEBE MODIFICARSE SU CONTENIDO PUESTO QUE LLEVA PALABRA QUE MERECE EL DEBIDO RESPETO POR SALIR DE LA FUENTE DEL TANAJ Y SUS LIBROS COMPLENTARIOS

 [1] Tomado del Sidur Nezer HaKodesh, de la Editorial Nezer HaKodesh, Petaj Tikva.

¿Qué opinas de este artículo? - Déjalo en los comentarios:

2 comentarios

  1. Muy adecuado para ésta fecha donde descienden juicios universales al mundo entero.
    Sería interesante que se publucara la traducción de los textos y el rezo Rosh B Avot
    Muchas gracias, soy bendecida y reitero mismamente a Ustedes, éstas bendiciones.
    Muchas gracias y que El Altísimo Bendito Sea tenga piedad infinita hacia su pueblo y Su Creación….

Comparte este artículo:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
VK
OK
Tumblr
Digg
Skype
StumbleUpon
Mix
Telegram
XING
WhatsApp
Email
Imprimir
Picture of Max Stroh Kaufman

Max Stroh Kaufman

Más artículos

Otros artículos

Conoce nuestra tienda

En nuestra tienda tenemos libros digitales, cursos, artículos judíos y mucho más.